Kiwanis pop

De kindervrienden van het ziekenhuis

 

Kiwanis popHet ontstaan van de Kiwanis pop
In 2015 was het 22 jaar geleden dat de Kiwanispop in Australië werd “uitgevonden” en 20 jaar geleden dat de Belgische Kiwanian Benny Fevery de Kiwanispop als eerste meebracht uit Australië naar Europa. De Kiwanis Clubs kopen de Kiwanispop en stellen deze beschikbaar aan kinderen op kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorginstellingen in België. Bij producten voor kinderen in een ziekenhuis mag de veiligheid van de daarvoor gebruikte materialen geen punt van discussie zijn. Bij de keuze en de samenstelling van de materialen is daarom de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. De Kiwanispop voldoet aan de CE normen die worden gesteld aan speelgoed voor kinderen van 0 jaar en ouder.

Het leven van een Kiwanis pop
► Kiwanis schenkt poppen aan ziekenhuizen
De Kiwanispop is een pop van ongeveer 35 cm groot in de vorm van een gestileerd kinderfiguur, gemaakt uit katoen gevuld met polyester. De poppen worden geschonken aan ziekenhuizen waar kinderen voor operaties worden opgenomen.
► De Kiwanis pop geeft kinderen een goed beeld van de behandeling
De Kiwanis poppen worden door de ziekenhuisstaf aan de kinderen gegeven tijdens de voorbereiding op de behandeling die deze kinderen moeten ondergaan. De pop wordt gebruikt om een kind uit te leggen wat er met hem/haar gaat gebeuren. De behandeling kan via de pop gemakkelijker uitgelegd worden.
► Angst wegnemen bij kinderen door pop
De hele behandeling kan door de behandelende arts of de medische pedagoog van het ziekenhuis op de blanco pop worden getekend met een (voor gebruik door kinderen toegelaten) stift of potlood. Dat kan iets van de angst wegnemen die bij een kind heerst voor een operatie of andere vorm van behandeling. Daardoor is de kans groter dat een kind de situatie waar het in zit gemakkelijker kan accepteren.

  Kiwanis poppen in het ziekenhuis

  Alles over de Kiwanis pop